Създаване на по-добри уроци по-бързо
Are Peter and Mary listening to music?, Is Carla texting a friend?, What are they doing?, Where is she going?, What are they doing?, Are you surfing the Internet?, Why is the dog running?.

Teens 2- Order the questions

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо