Създаване на по-добри уроци по-бързо
WHAT DO YOU DO IN THE MORNING?, WHAT`S YOUR FAVOURITE PART OF THE DAY?, HOW OFTEN DO YOU LAY THE TABLE?, DO YOU LIKE DOING HOMEWORK?, HOW DO YOU FEEL WHEN YOU FOLLOW RULES?, HOW OFTEN DO YOU PLAY VIDEO GAMES?, WHAT RULES DO YOU FOLLOW AT HOME?, WHAT DO YOU DO IN THE AFTERNOON?, DO YOU MAKE YOUR BED?.

ROUTINES - RULES

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо