Създаване на по-добри уроци по-бързо
Gaseste rezultatul corect:, 4x9 - 36, 24:2 - 12, 200-95 - 105, 11x11 - 121, 204+141 - 345, 1000:10 - 100, 9x5 - 45, 8x4 - 32, 180:2 - 90,
от

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо