Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) चींटी ને ગુજરાતીમાં શું કહેવાય? a) મકોડો b) કીડી c) A અને B બંને 2) ........ रन ખૂંટતો અક્ષર મૂકી શબ્દ પૂર્ણ કરો . a) त b) हि c) ब

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо