Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Banana 2) Date 3) Fig 4) Grape 5) Olive 6) Pomegranate 7) Mango 8) Mangosteeen

Which are the fruits mentioned in al-quran

от

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо