Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) TOCO LOS QUE TIENE ALGUNO DE LOS COLORES DE NUESTRA BANDERA a) b) c) d) e) f)

LOS COLORES DE LA BANDERA

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо