Създаване на по-добри уроци по-бързо
Oxid de calciu - CaO, Sulfat de magneziu - MgSO4, Acid azotic - HNO3, Hidroxid de fier III - Fe(OH)3, Oxid de cupru I - Cu2O, Acid sulfuric - H2SO4, Hidroxid de aluminiu - Al(OH)3, Carbonat de calciu - CaCO3, Oxid de natriu - Na2O, Acid clorhidric - HCl, Hidroxid de potasiu - KOH, Clorura de cupru II - CuCl2,

Formule chimice

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо