Създаване на по-добри уроци по-бързо
angry, bored, confused, happy, proud, nervous, scared, tired, excited, surprised,

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо