Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) WHAT'S SHE DOING? a) SHE'S COUNTING b) SHE'S GLUING PAPERS c) SHE'S CUTTING PAPERS 2) WHAT ARE THEY DOING? a) THEY ARE LISTENING TO A STORY b) THEY ARE WATCHING A DVD c) THEY ARE PLAYING A GAME 3) WHAT'S HE DOING? a) HE'S COUNTING b) HE'S CUTTING c) HE'S WRITING 4) WHAT ARE THEY DOING? a) SHE'S LISTENING TO A STORY b) THEY ARE LISTENING TO A STORY c) HE'S LISTENING TO A STORY 5) WHAT'S HE DOING? a) HE'S GLUING PAPER b) SHE'S CUTTING c) HE'S LISTENING TO A STORY 6) WHAT ARE THEY DOING? a) THEY ARE COUNTING b) THEY ARE WRITING c) THEY ARE PLAYING A GAME 7) WHAT'S SHE DOING? a) SHE'S COLOURING b) SHE'S WRITING c) SHE'S WATCHING A DVD 8) WHAT'S SHE DOING? a) SHE'S USING THE COMPUTER b) SHE'S GLUING c) SHE'S CUTTING 9) WHAT'S HE DOING? a) HE'S WRITING b) HE'S COLOURING c) HE'S USING THE COMPUTER

QUESTIONS PRESENT CONTINUOUS BIG ENGLISH 2 UNIT 1

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Отваряне на кутията е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо