eleven - 11, four - 4, thirteen - 13, twelve - 12, two - 2, fifteen - 15, nine - 9, one - 1, sixteen - 16, three - 3,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?