I am in bed., He is bad., The cat is fat., This is a mat., The bag is red., she is sad., They are at the park., My dog is big., Look at this!, Mommy is at church..

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?