1) What is 9615 rounded off to the nearest tens? a) 9620 b) 9630 c) 9610 2) What is 78215 rounded off to the nearest hundreds? a) 78200 b) 78100 c) 78150 3) What is 546285 rounded off to the nearest tens? a) 546280 b) 546290 c) 546300 4) What is 29999 rounded off to the nearest thousands? a) 29000 b) 30000 c) 31000 5) 1876 rounded to the nearest tens is a) 1870 b) 1880 c) 1890 6) 189900 rounded off to the nearest thousand is a) 180000 b) 200000 c) 190000 7) What is 999 rounded off to the nearest hundreds? a) 900 b) 1000 c) 1100 8) 1894 rounded off to the nearest tens? a) 1890 b) 1880 c) 1900 9) What is 1809 rounded off to the nearest hundreds? a) 1890 b) 1800 c) 1900 10) 1367 rounded off to the nearest tens is  a) 1360 b) 1380 c) 1370

Rounding off to the nearest tens , hundreds and thousands.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?