1) car a) Land b) Air c) Sea/water 2) speed boat a) Land b) Air c) Sea/water 3) donkey a) land b) air c) sea/water 4) jet a) land b) air c) sea/waterr 5) yacht a) land b) air c) sea/water 6) van a) land b) air c) sea/water 7) submarine a) land b) air c) sea/water 8) hot air balloon a) land b) air c) sea/water 9) helicopter a) land b) air c) sea/water 10) ambulance a) land b) air c) sea/water

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?