1) b______d a) ar b) er c) ir d) or e) ur 2) st _______ a) ar b) er c) ir d) or e) ur 3) n____se a) ar b) er c) ir d) or e) ur 4) t ______le a) ar b) er c) ir d) or e) ur 5) sh_________k a) ar b) er c) ir d) or e) ur 6) tig_______ a) ar b) er c) ir d) or e) ur 7) c_____n a) ar b) er c) ir d) or e) ur 8) p_____se a) ar b) er c) ir d) or e) ur 9) c_____cle a) ar b) er c) ir d) or e) ur 10) sw______d a) ar b) er c) ir d) or e) ur

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?