1) Which object is heavier? a) b) 2) Which object is lighter?  a) b) 3) Which object is the heaviest?  a) b) c) 4) Which is lighter? a) b) 5) Which object is lighter?  a) b) 6) Which object is heavier?  a) b) 7) Which is lighter?  a) b) 8) Which object is the lightest? a) b) c) 9) Which is heavier?  a) b) 10) Which is lighter?  a) b)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?