Long vowel /a/, Short vowel /e/, Long vowel /i/, Short vowel /o/, Long vowel /u/, Short vowel /a/, Long vowel /e/, Short vowel /i/, Long vowel /o/, Short vowel /u/.

Табло

Случайни колело е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?