Wood - table, Fabric - jersey, Metal - pot, Rubber - tyre, Plastic - basket, Paper - book,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?