head, eye, nose, mouth, ear, shoulder, elbow, hand, knee, foot, finger.

Labeling body parts Year 2

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?