学生 - student, 我 - I, 是 - is, 爱 - love, 老师 - teacher, 同学 - classmate, 中文 - Chinese, 学校 - school,

第七课 英汉互译

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?