tired, happy, sad, cold, hot, thirsty, hungry, angry,

Academy Stars 1. Unit 4. Feelings

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?