Икони: 1. Рождество Христово, 2. Кръщение Господне, 3. Възкресяването на Лазар, 4. Цветница, Картини: 1. Рождество Христово, 2. Кръщение Господне, 3. Възкресяването на Лазар, 4. Цветница,

Тема 1.2 Пред иконата, 3 клас

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?