Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) 155 + 20 = a) 175 b) 181 c) 174 d) 157 2) 300+23  = a) 103 b) 230 c) 323 d) 320 3) 880 + 30 = a) 831 b) 920 c) 900 d) 910 4) 690 + 50 = a) 740 b) 650 c) 730 d) 700 5) 490+ 60 = a) 500 b) 560 c) 550 d) 520 6) 890 + 30 = a) 920 b) 910 c) 910 d) 900 7) 758 + 90 = a) 848 b) 880 c) 798 d) 838 8) 253+50= a) 238 b) 288 c) 285 d) 208 9) 728 + 80 = a) 800 b) 808 c) 880 d) 780 10) 814+ 90 = a) 904 b) 940 c) 960 d) 964 11) 825+60= a) 880 b) 580 c) 885 d) 875 12) 428+40= a) 640 b) 466 c) 468 d) 464

SABIRANJE TOCIFRENOG BROJA I DESETICE

от

Табло

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо