je/il/elle mang - e, tu mang - es, nous mang - eons, vous man - ez, ils/elles mang - ent,

"manger" endings present tense

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?