sand - desert, trees - jungle, rocks - mountains, coral - ocean, snow - polar region,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?