I take my children to school., I go to the market., I have lunch., I get the bus., I go shopping., I pick up the children., I go home., I make dinner., I have dinner., I put the children to bed., I watch TV., I go to bed at 10.30.,

Табло

Обръщане на плочки е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?