1) ... is robot a) this b) that 2) ... a blue crayon a) this b) that 3) ... is a watch a) this b) that 4) ... is a car a) this b) that 5) ... is a doll a) this b) that 6) ... is a book a) this b) that 7) ... is an octopus a) this b) that 8) ... is an elephant a) this b) that 9) ... is a door a) this b) that 10) ... is a window a) this b) that

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?