Burger - b_r_e_, Pizza - _iz_a, Soft drink - sof_ d_i__, Salad - _a_a_, Onion - o_i_n, Tomato - _o_a_o, cucumber - c_c_m_e_, apple - _p_l_, banana - _an_n_, chips - c_i_s,

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?