TWO PENCILS, TWO BALLS, TWO CARS, TWO RUBBERS, TWO CRAYONS, TWO BAGS, TWO PENS, TWO BOOKS, TWO CHAIRS.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?