Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Yo____(comer) a) como b) comes c) comen 2) Tú______(comprender) a) comprende b) comprendes c) comprendemos 3) Ella_____(aprender) a) aprendo b) aprendes c) aprende 4) Nosotros______beber a) beben b) bebo c) bebemos 5) Uds. _______(correr) a) corren b) corro c) corres

Present Tense ER Verbs Spanish

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо