и не им служи. не им се кланяй Не си прави кумири,.

Тема: 3.6 Десетте Божии заповеди, 3 клас (2-ра заповед)

Табло

Думата магнити е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?