6 7 8 9 10 Не прелюбодействай Не лъжи Не кради Не убивай Не пожелавай нищо, което е на ближния ти.

Тема 3.7 Десетте Божии заповеди, 3 клас (6-10)

Табло

Думата магнити е отворен шаблон. Тя не генерира резултати за табло.

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?