Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) небе a) съществително име b) прилагателно име c) глагол 2) червен a) съществително име b) прилагателно име c) глагол 3) тича a) съществително име b) прилагателно име c) глагол 4) усмихнат a) съществително име b) прилагателно име c) глагол 5) усмихва се a) съществително име b) прилагателно име c) глагол 6) усмивка a) съществително име b) прилагателно име c) глагол 7) плете a) съществително име b) прилагателно име c) глагол 8) правоъгълник a) съществително име b) прилагателно име c) глагол 9) чертая a) съществително име b) прилагателно име c) глагол 10) чертеж a) съществително име b) прилагателно име c) глагол 11) красив a) съществително име b) прилагателно име c) глагол 12) студено a) съществително име b) прилагателно име c) глагол

Части на речта

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо