1) bike a) b) c) 2) doll a) b) c) 3) monster a) b) c) 4) plane a) b) c) 5) car a) b) c) 6) go-kart a) b) c)

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?