Създаване на по-добри уроци по-бързо
мъжки род: стол, слон, вълк, молив, ученик, бонбон, телевизор, таблет, женски род: кокошка, маса, патица, чаша, тетрадка, топка, планина, река, среден род: колело, дърво, момиче, момче, небе, море, топче, огледало,

Род на съществителните имена

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо