Създаване на по-добри уроци по-бързо
Удряй, резултатите, които се получават при умножение с 6.: 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, Грешни отговори: 5, 7, 35, 44, 46, 56, 19, 14, 33, 28,

Таблица умножение

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо