calzone - Italy, pot sticker dumplings - China , Yorkshire pudding - England , kulfi - Indian, tagine - Morocco, shish kebab - Turkey, paella - Spain , creme brulee - France, frankfurter - Germany, sushi - Japan,

Food Provenance - cultural food match Up

от

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?