1) „Отче всемогъщи и предвечни Боже, от Когото идва всеки дар и всяко благо! Благодаря Ти за Твоите благодеяния, които изля изобилно върху мене, грешния, a) просителна b) благодарствена c) хвалебна 2) и усърдно Ти се моля: Както сега милостиво послуша моята молитва и ми показа благоразположението на Твоето човеколюбие, така и винаги изпълнявай всички добри мои желания и ми явявай Твоята богата милост. a) просителна b) благодарствена c) хвалебна 3) Защото Ти си милосърден и човеколюбив Бог и затова на Тебе – Отец, Син и Свети Дух отдаваме слава, сега и всякога и во веки веков! a) хвалебна b) благодарствена c) просителна

Тема 1.3 За какво се молим, 3 клас

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?