Създаване на по-добри уроци по-бързо
Вярно: дъжд, картоф, кораб, зъб, пантоф, залез, стълб, див, поздрав, Грешно: дъжт, картов, корап, зъп, пантов, залес, стълп, диф, поздраф,

Правопис на съгласните в края на думата - 2.клас

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо