school, music room, science lab, canteen (cafeteria), classroom, whiteboard, teacher, student, classmates, playground, hall.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?