Чувам звук "Р": , , , , , , , , , , Не чувам звук "Р": , , , , , , , , , ,

Открий звук "Р"

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?