ruler, board, desk, pencil, pen, rubber, notebook, book, bag.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?