ruler - лінійка, rubber - ризинка, pen - ручка, pencil - олівець, desk - парта, book - книжка, notebook - зошит, bag - портфель,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?