Създаване на по-добри уроци по-бързо
Correct: играя , уча, маса, ученик, зима, обич, красота, радост, приказка, Incorrect: радостен, вълшебна, умен, красива, трудолюбива,

Съществуващи имена

от

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо