work outdoors: bus driver, pilot, builder, farmer, police officer, footballer, work with children: teacher, children`s doctor, an artist-teacher, work indoors: office worker, singer, chef, doctor, nurse, artist, shop assistant, work with animals: vet, groomer,

В момента работим за подобряване на Група сортиране. Моля, помогнете ни, като ни предложите обратна връзка.

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?