ten, twenty, thirty, forty, fifty, sixty, seventy, eighty, ninety, a hundreed,

Numbers 10-100

Табло

Визуален стил

Опции

Шаблон за превключване

Възстановяване на авто-записаната: ?