Създаване на по-добри уроци по-бързо
1) Ванко пише стихотворение. a) Ванко b) пише c) стихотворение 2) Денис играе футбол. a) Денис b) играе c) футбол 3) Кольо отиде на състезание. a) Кольо b) отиде c) на d) състезание 4) Големите ученици пречат на малките. a) големите b) ученици c) пречат d) на e) малките 5) Стоян, Крис и Коко спечелиха играта. a) Стоян b) Крис c) и d) Коко e) спечелиха f) играта

Открий сказуемото (от Крис и Дени)

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо