He: father, boy, Adam, brother, She: girl, mother, sister, Anna, It: cat, pen, dog, They: friends, pens, cats, boys, girls,

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?