катерица, крокодил, вратовръзка, плавници, царевица, прозорец, пеперуда, панталон, телевизор, закачалка, костенурка, пожарникар, краставица, патладжан, велосипед,

Свържи картинката с нейната дума

Табло

Тема

Опции

Шаблон за превключване

Запленяващо

Възстановяване на авто-записаната: ?