Създаване на по-добри уроци по-бързо
Езерата - са създадени от природата.Те са естествени езера., Язовирите - са създадени от човека .Те са изкуствени езера., Искър - е най-големият язовир в България. , Езерото Сребърна - е резерват, в който намират убежище къдроглавите пеликани., Минералните извори - са подземно водно богатство на България. Водите им са топли и много лековити., Черно море - е "морската врата" на България., Във Варна и Бургас - са построени най-големите пристанища у нас., Морска сол - добиваме от крайморските езера - Бургаско и Варненско., Водите на язовирите - използваме за добив на електроенергия., Река Искър - е най-дългата река в България., Река Марица - е най-пълноводната река в България., Река Дунав - е единствената плавателна река у нас.За нас тя е гранична река., На юг от Стара планина - се простира Горнотракийската низина., На север от Стара планина - е обширната Дунавската равнина., Добруджа - е "житницата на България".,

Повърхнина и водно богатство на България

от

Табло

Подобни дейности от Общността

Посетете нашия работен плот сайт да промени тема или опции, поставям задача или да създадете своя собствена дейност.

Шаблон за превключване

Запленяващо