Създаване на по-добри уроци по-бързо
Езерата - са създадени от природата.Те са естествени езера., Язовирите - са създадени от човека .Те са изкуствени езера., Искър - е най-големият язовир в България. , Езерото Сребърна - е резерват, в който намират убежище къдроглавите пеликани., Минералните извори - са подземно водно богатство на България. Водите им са топли и много лековити., Черно море - е "морската врата" на България., Във Варна и Бургас - са построени най-големите пристанища у нас., Морска сол - добиваме от крайморските езера - Бургаско и Варненско., Водите на язовирите - използваме за добив на електроенергия., Река Искър - е най-дългата река в България., Река Марица - е най-пълноводната река в България., Река Дунав - е единствената плавателна река у нас.За нас тя е гранична река., На юг от Стара планина - се простира Горнотракийската низина., На север от Стара планина - е обширната Дунавската равнина., Добруджа - е "житницата на България".,

Повърхнина и водно богатство на България

от

Тема

Опции

Табло

Шаблон за превключване

Запленяващо