Създаване на по-добри уроци по-бързо
съществителни имена: маса, влак, вълк, молив, ученик, дъжд, дъга, радост, глаголи: бягам, спя, пиша, пие, чета, гледам, скачам, стоя,

Съществителни имена и глаголи

Шаблон за превключване

Запленяващо

Табло

Подобни дейности от Общността

Шаблон за превключване

Запленяващо